Hertig
Equitecnica

Anemómetros

AVM-07
Termo-Anemometro digital con turbina de 52mm, valor MAX. Conexón a PC
AVM-05
Termo-Anemometro digital con turbina de 52mm, valor MAX
AVM-03
Termo-Anemometro digital con turbina de 52mm, valor MAX
AVM-01
Anemometro digital con turbina de 52mm, valor MAX
VA-8020
Termo-Anemómetro digital, valor MAX-MIN e iluminación de display
VA-8021
Termo-Anemometro digital, valor MAX-MIN e iluminación de display
TES-1340
Anemómetro de hilo caliente, valor instantáneo y promedio
TES-1341
Anemómetro de hilo caliente, valor instantaneo, promedio y RS232. Conexión a PC